Rejestracja pojazdów Gdańsk

Rejestracja pojazdów Gdańsk – samochody sprowadzone i krajowe

PROFESJONALNA POMOC W REJESTRACJI POJAZDÓW W GDAŃSKU . SAMOCHODY SPROWADZONE Z ZAGRANICY ORAZ ZAKUPIONE W POLSCE .

Martwisz się od czego zacząć rejestrację swojego pojazdu?!

Chciałbyś móc jak najszybciej poruszać się swoim wymarzonym autem.?

Denerwuje Cię wypełnianie wniosków i formularzy oraz cała biurokracja jaka towarzyszy przy rejestracji pojazdu.?

Wizyty w Urzędach są dla Ciebie złem koniecznym.?

Chciałbyś zaoszczędzić najcenniejszy zasób na świecie jakim jest czas.?

Jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie w/w problemy a tym samym ułatwić Twoje życie.

Nasze wsparcie w rejestracji samochodów polega na dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności prowadzących do otrzymania dowodu oraz tablic rejestracyjnych, które dostarczymy pod wskazany adres.

PAMIĘTAJ TO TWÓJ CZAS !!!

Zadzwoń teraz i zamów rejestracje samochodu z dojazdem do klienta, Tel: 507 800 827

1. Procedura rejestracji pojazdów sprowadzonych w Gdańsku

Etap 1.: Urząd celny w Gdańsku ul. Opłotki 1

Przygotowanie dokumentów i deklaracji AKC-U , złożenie w odpowiednim urzędzie celnym według danej rejonizacji klienta, odebranie decyzji.

Czynniki wpływające na opłatę akcyzy:

 • wartość zakupionego pojazdu, którą winni jesteśmy zdeklarować na formularzu zgodnej z zapisem w dowodzie zakupu (faktura, umowa, rachunek), UC ma prawo do weryfikacji podanej wartości samochodu (w przypadku gdyby cena była podejrzanie niska). AKC-U
 • aktualny kurs waluty w której dokonaliśmy zakupu pojazdu w dniu przekroczenia granicy (data którą wpisaliśmy w w/w formularzu AKC-U)
 • pojemność silnika od której zależna jest procentowa wysokość akcyzy którą opłacimy do 2000/cm^3: 3,1%, wszystkie powyżej 18,6%

Uwaga: Należy pamiętać iż od momentu przekroczenia granicy mamy 14 dni na zgłoszenie się do Urzędu Celnego w przeciwnym wypadku Urząd celny ma prawo ukarać nas mandatem karnym.

Etap 2.: Wydział komunikacji w Gdańsku

Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych załączników organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni (tzw. rejestracja z urzędu). Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu podlega wymianie na dowód rejestracyjny.

Dowód rejestracyjny i karta pojazdu jest produkowany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. pwpw.pl – tu sprawdzisz czy Twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru.
Procedurę rejestracji samochodów sprowadzonych krok po kroku znajdziesz na naszym blogu . Sprawdź!!!

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy – nasze wskazówki

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to zabieg trochę inny niż rejestrowanie samochodu z rynku krajowego. Dzięki naszym wskazówkom całość procedury będzie z pewnością łatwiejsza do przeprowadzenia i oszczędzi Ci nie tylko nerwów

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy: Co trzeba zrobić?

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy łączy się przede wszystkim ze zgromadzeniem koniecznych dokumentów:

 • Dowodu własności samochodu – najczęściej umowa sprzedaży lub faktura VAT,
 • Faktury lub umowy sprzedaży od pośrednika w Polsce (jeśli brał udział w transakcji),
 • Zagranicznego dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • Karty pojazdu – jeżeli została wydana,
 • Tłumaczenia dokumentów,
 • Dotychczasowych tablic rejestracyjnych,
 • Dokumentu z urzędu celnego potwierdzający uregulowanie kwestii akcyzy,
 • Zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego,

Dalsze 3 kroki jakie trzeba podjąć przy rejestracji samochodu, a więc wymagają:

 • Uporządkowania skopiowania powyższych dokumentów, dokonania niezbędnych opłat, wypełnienia stosowanego wniosku,
 • Pierwszej wizyty w Urzędzie w celu rozpoczęcia procedury,
 • Ostatniej wizyty w Urzędzie w celu odebrania dowodu rejestracyjnego.

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy: To warto wiedzieć

Kiedy chcesz dokonać rejestracji samochodu sprowadzanego z zagranicy, warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Samochód pochodzący z UE będzie wymagał innych dokumentów niż ten spoza Unii:

Ten pochodzący z kraju należącego do UE wymaga:

– Zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy,

Dla samochodu spoza terenu UE wymagane są:

– Dokument z urzędu celnego potwierdzający zapłatę akcyzy,

– Dowód odprawy celnej przywozowej (SAD) uwzgledniający wysokości opłat – celnej, akcyzy, VAT.

 • Sprowadzając samochód do polski spoza UE mamy obowiązek w ciągu 14 dni (od przekroczenia granicy) nałożyć deklarację akcyzową i w ciągu 30 dni zapłacić akcyzę (nie później niż w dniu rejestracji pojazdu),
 • Za przekroczenie terminów akcyzowych urząd celny może naliczyć wysoką karę finansową.
 • Dokumenty rejestracji samochodu w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy: Kto może pomóc?

Rejestracji samochodu sprowadzanego z zagranicy nie musisz dokonywać w 100% samodzielnie. Jeśli mieszkasz lub działasz w Województwie Pomorskim, możesz tę czynność zlecić nam, z gwarancją, że zajmiemy się wszystkim w profesjonalny sposób i jeśli zechcesz tablice i dowód rejestracyjny dostarczymy na przykład do domu.

2. Procedura rejestracji samochodów nowych w Gdańsku

Wydział komunikacji w Gdańsku

Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych załączników organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni (tzw. rejestracja z urzędu). Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu podlega wymianie na dowód rejestracyjny.
Dowód rejestracyjny i karta pojazdu jest produkowany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. pwpw.pl – tu sprawdzisz czy Twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru.

Rejestracja samochodu nowego – nasze ABC

Rejestracja samochodu, zwłaszcza nowego może przysporzyć początkującym właścicielom auta sporo problemów. Nie jest to jednak proces specjalnie skomplikowany, jak by się na pierwszy rzut oka mogło wydawać.

Po zapoznaniu się z naszymi podpowiedziami, przy załatwianiu formalności z rejestracją samochodu nowego, z pewnością będzie dużo szybciej i prościej.

Rejestracja samochodu nowego: 4 główne kroki

Rejestracja pojazdu nowego opiera się na czterech zasadniczych krokach, czyli:

 • Odebraniu kompletu dokumentów od dealera,
 • Przygotowaniu niezbędnych dokumentów do rejestracji samochodu,
 • Wizycie w miejscowym wydziale komunikacji,
 • Odebraniu dokumentów rejestracyjnych.

Rejestracja samochodu nowego: Warto pamiętać

Chcąc zarejestrować nowy samochód nie tracąc czasu, nerwów i pieniędzy warto pamiętać, że każdy z 4 kroków opisanych wyżej wymaga konkretnych aktywności/dokumentów, o których warto wiedzieć.

Dokumenty, jakie powinien wydać dealer:

 • Faktura VAT, umowa sprzedaży – dowód własności samochodu,
 • Świadectwo homologacji (wyciąg),
 • Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub potwierdzenie, że pojazd podlega obowiązkowi sieci zbierania pojazdów (jeśli nie ma na fakturze),
 • Zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy – dla samochodów z UE/ dowód odprawy celnej przywozowej SAD z wysokością cła, akcyzy i VATu – dla samochodów spoza UE.

Dobre przygotowanie niezbędnych dokumentów do rejestracji wymaga:

 • Skopiowania dokumentów od dealera,
 • Wypełnienia wniosku o rejestrację pojazdu,
 • Ewentualne telefoniczne zarezerwowanie miejsca w kolejce w urzędzie komunikacji,
 • Uiszczenie stosownych opłat rejestracyjnych przelewem lub w kasie urzędu,
 • Ubezpieczenia samochodu najpóźniej w dniu rejestracji.

W samym urzędzie trzeba mieć przy sobie komplet dokumentów (łącznie z poświadczeniem uiszczenia opłat) oraz dowód osobisty lub inny potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. W przypadku więcej niż jednej osoby ujętej w procesie rejestracji pojazdu, łączy się z obecnością wszystkich współwłaścicieli samochodu, lub w przypadku osoby prawnej posiadania odpisu z KRS i ewentualnego stosownego upoważnienia do działania w ich imieniu w tym zakresie.

Rejestrując samochód nowy z urzędu powinniśmy otrzymać:

 • Decyzję o czasowej rejestracji,
 • Pozwolenie czasowe – ważne przez okres 30 dni,
 • Tablice rejestracyjne tymczasowe,
 • Nalepkę kontrolną.

Przed upływem 30 dni od wydania pozwolenia czasowego, konieczna jest ponowna wizyta w urzędzie, podczas której należy je zwrócić i przedstawić ważną polisę OC.

Zaskutkuje to otrzymaniem decyzji o rejestracji pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego.

Rejestracja samochodu nowego: Co zrobić, aby zyskać?

Aby szybko zarejestrować nowy samochód wystarczy zgłosić się do nas, o ile oczywiście Państwo mieszkają w obrębie naszej działalności. Gwarantujemy, że po dostarczeniu przez Państwa niezbędnych dokumentów i podpisaniu pełnomocnictw, przeprowadzimy cały proces rejestracji samochodu nowego od początku do końca i na życzenie dostarczymy nowe tablice rejestracyjne pod wskazany adres.

3. Procedura rejestracji samochodu używanego zakupionego w Polsce

Wydział komunikacji w Gdańsku

Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych załączników organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni (tzw. rejestracja z urzędu). Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu podlega wymianie na dowód rejestracyjny.
Dowód rejestracyjny jest produkowany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. pwpw.pl – tu sprawdzisz czy Twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru.

Rejestracja samochodu używanego – nasz ekspert podpowiada

Rejestracja samochodu używanego, zwłaszcza, jeśli będziemy to robić po raz pierwszy może się wydać skomplikowanym procesem. Niemniej jednak, jeśli dobrze się do niej przygotujemy, nie będzie to wcale aż tak trudne.

Rejestracja samochodu używanego: Czego się spodziewać?

Rejestracja samochodu używanego niestety nie dokona się sama automatycznie przy nabyciu go od innego właściciela. Podobnie jak przy rejestracji samochodu nowego będzie trzeba wykonać 4 kroki, a mianowicie:

 • Wstępnie przygotować właściwe dokumenty,
 • Zgromadzić wszystko, co będzie wymagane w Urzędzie Komunikacji,
 • Odwiedzić Urząd Komunikacji i dokonać niezbędnych formalności,
 • Odebrać dowód rejestracyjny.

Rejestracja samochodu używanego: Ważne szczegóły

Rejestracja samochodu używanego wymaga posiadania następujących dokumentów:

 • Umowy sprzedaży/ darowizny/zamiany lub faktury VAT poświadczającej nabycie samochodu,
 • Dotychczasowego ważnego dowodu rejestracyjnego,
 • Jeśli samochód rejestrujemy w innym powiecie – tablic rejestracyjnych do wymiany,
 • Karty pojazdu (jeżeli została wydana),
 • Polisę OC od zbywcy samochodu.

Przed wizytą w miejscowym Wydziale Komunikacji trzeba je uporządkować, zrobić kopie, dokonać (przelewem lub w kasie urzędu) niezbędnych opłat według aktualnego cennika oraz wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu. Aby się później nie denerwować, warto wcześniej zadzwonić i zapytać, czy nie ma dużych kolejek, ewentualnie umówić się na dogodny termin.

Idąc do Wydziału Komunikacji, trzeba mieć przy sobie skompletowane dokumenty, wymienione wyżej oraz potwierdzenie uiszczenia koniecznych opłat oraz dowód osobisty lub inny potwierdzający tożsamość – ze zdjęciem. W przypadku, gdy właścicielem samochodu jest więcej niż jedna osoba prywatna, do dopełnienia formalności muszą wszystkie pojawić się w Urzędzie. Jeśli natomiast rejestrujemy samochód na firmę, potrzebny będzie odpis z KRS i ewentualnie upoważnienie do działania w imieniu współwłaścicieli firmy w tym zakresie.

Podobnie jak w przypadku nowego samochodu, rejestrując samochód używany z Urzędu otrzymamy:

 • Decyzję o czasowej rejestracji pojazdu,
 • Pozwolenie czasowe – ważne przez okres 30 dni,
 • Jeśli samochód pochodzi z innego powiatu lub koniecznie chcemy zmiany – nowe tablice rejestracyjne,
 • Nalepkę kontrolną.

To jednak nie wszystko, bo przed upływem terminu ważności pozwolenia czasowego czeka nas jeszcze jedna, ostatnia wizyta w Wydziale Komunikacji. Po zwrocie pozwolenia tymczasowego i okazaniu ważnej polisy OC, otrzymamy decyzję o rejestracji pojazdu oraz dowód rejestracyjny.

Warto pamiętać, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, na przerejestrowanie samochodu używanego nowy właściciel ma 30 dni od dnia zakupu, ale podatek musi odprowadzić w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia auta.

Rejestracja samochodu używanego: Gdzie uzyskam pomoc?

Gdyby okazało się, że przy rejestracji samochodu używanego na Pomorzu potrzebujesz wsparcia, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Niezależnie od tego, który pakiet/element naszej oferty wybierzesz, gwarantujemy, że będziesz zadowolona/y z efektów

4. Pozostałe czynności rejestracyjne

 • WTÓRNIKI
 • po zaginięciu podczas jazdy lub zniszczeniu TABLICE REJESTRACYJNE
 • DOWÓD REJESTRACYJNY LUB KARTA POJAZDU po zgubieniu, kradzieży, zniszczeniu;
 • NAKLEJKA NA SZYBĘ po jej zniszczeniu lub wymianie szyby,
 • POLICJA – odbiór dowodu po zatrzymanego przez Policje po kolizji drogowej,
 • SPRZEDAŻ – zgłoszenie sprzedaży po sprzedaży pojazdu innej osobie /firmie,
 • VAT – wpis adnotacji VAT do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu przy samochodach mających takie uprawnienia do odpisu VAT (van, furgon, pick up, specjalny),
 • HAK – wpisanie adnotacji HAK po jego montażu na pojeździe,
 • GAZ – wpisanie adnotacji GAZ po montażu instalacji gazowych do samochodu – LPG,
 • TAXI – wpisanie TAXI dla taksówkarzy używających swoich samochodów do celów zarobkowych,
 • INNE – wszelkie inne czynności związane z eksploatacją samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, kempingowy, motoroweru, motocykla, quada, przyczepy
Oceń stronę
keyboard_arrow_up