Rejestracja pojazdów zabytkowych

Zarezerwuj wizytę rejestracji pojazdu przez Internet lub telefon: 48 507 800 827

CO TO JEST POJAZD ZABYTKOWY?

Rejestracja samochodu zabytkowego

Pojęcie „pojazd zabytkowy” zgodnie z ustawą z 1997 r. Prawo o ruchu drogowym dotyczy pojazdu, który został wpisany do rejestru zabytków albo uwzględniony w centralnej ewidencji dóbr kultury. Pojazd zabytkowy wyróżnia określony wiek (powyżej 25 lat) oraz obecność co najmniej 75% oryginalnych podzespołów. Jego produkcja zakończyła się natomiast minimum 15 lat temu.

W przypadku modeli młodszych niż 25 lat możliwe jest wpisanie do rejestru zabytków pod warunkiem, iż mówimy tu o egzemplarzu unikalnym, który:

 • został wyprodukowany z użyciem nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych,
 • stanowi istotny element dokumentacji rozwoju techniki motoryzacyjnej,
 • ma związek z ważnymi wydarzeniami historycznymi albo sportowymi,
 • był użytkowany przez osobę znaną,
 • ma oryginalne wykonanie albo został odrestaurowany,
 • powstawał zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.

Kompleksowa rejestracja pojazdów zabytkowych

Jeśli Twój pojazd spełnia powyższe kryteria, zapraszamy do współpracy w celu dokonania wszelkich formalności – potrzebnych, aby zarejestrować pojazd jako zabytkowy.
Jak pomagamy przy rejestracji pojazdów zabytkowych?:
Krok 1,
sporządzamy opinię rzeczoznawcy z opisem technicznym stanu pojazdu, co jest konieczne do badania rejestracyjnego,
Krok 2,
wypełniamy kartę ewidencyjną zabytków ruchomych techniki,
Krok 3,
uzyskujemy zaświadczenie o wpisie do ewidencji zabytków lub kartę ewidencyjną potwierdzającą wpis do inwentarza muzealiów,
Krok 4,
wskazujemy odpowiednią stację diagnostyczną, gdzie należy wykonać jednorazowy przegląd techniczny dla pojazdów zabytkowych, a następnie uzyskać odpowiednie zaświadczenie.
Krok 5,
kompletujemy pozostałą dokumentację w zależności od pochodzenia pojazdu (czy był on kupiony w Polsce, czy za granicą):

 • dowód własności: może to być faktura VAT albo umowa sprzedaży, zamiany, darowizny czy też prawomocne orzeczenie sądu, które rozstrzyga o prawie własności,
 • dowód rejestracyjny pojazdu, a w wypadku jego braku oświadczenie o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dokument z urzędu, który potwierdza zapłatę akcyzy, albo zaświadczenie o zwolnieniu z akcyzy,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • dowód odprawy celnej przywozowej (SAD) wraz z wyszczególnioną wysokością opłat w zakresie cła, akcyzy i VAT (dotyczy to samochodu sprowadzanego z krajów spoza UE),
 • potwierdzenie uiszczenia odpowiednich opłat w kasie Urzędu albo za pomocą przelewu.

O czym należy pamiętać przy rejestracji pojazdu zabytkowego?

 • Jak wspomniano, w przypadku pojazdów produkowanych z zastosowaniem unikalnych rozwiązań technicznych, w limitowanej ilości, stanowiących prototyp serii, należących do osób sławnych czy też powiązanych z istotnymi wydarzeniami historycznymi kryterium wieku nie odgrywa roli;
 • po wykonaniu niezbędnych czynności w ramach rejestracji pojazdu zabytkowego dowód rejestracyjny zostanie opatrzony klauzulą „auto zabytkowe”.
Oceń stronę
keyboard_arrow_up