Zarezerwuj wizytę rejestracji pojazdu przez Internet lub telefon: +48 507 800 827

Rejestracja łodzi, skuterów oraz jednostek pływających – nowych, krajowych, sprowadzonych

Rejestracja łodzi motorowych gdańsk

W przypadku zakupu łodzi albo innej jednostki pływającej trzeba ją zarejestrować, o czym mówi ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2020.1500), albo przerejestrować. Zarejestrowana na podstawie aktualnych przepisów jednostka, jeśli dotyczy jej obowiązek rejestracji, musi zostać zarejestrowana ponownie, w terminach wskazanych w ustawie (art. 28 ustawy), zatem do:

    • 1 sierpnia 2021 roku w przypadku jednostek zarejestrowanych do 1 stycznia 2000 roku;
    • 1 lutego 2022 roku w przypadku jednostek zarejestrowanych do 1 stycznia 2006 roku;
    • 1 lutego 2023 roku w przypadku jednostek zarejestrowanych po 1 stycznia 2006 roku.

W tym celu należy przygotować przede wszystkim dowód własności jednostki pływającej – mowa na przykład o fakturze VAT, umowie sprzedaży, zamiany albo darowizny czy też o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Wymagane są ponadto dokumenty, które poświadczają poniższe informacje:

    • dane i miejsce zamieszkania właściciela oraz współwłaścicieli, a także armatora,
    • rejestrację jednostki pływającej (w innym rejestrze na terenie kraju albo poza jego granicami, jeśli jednostka pływająca została zarejestrowana),
    • numer identyfikacyjny czy też indywidualny numer identyfikacyjny (INI), jeśli został nadany,
    • typ napędu jednostki pływającej (jeśli mowa o napędzie mechanicznym – dokumenty muszą poświadczać również jego moc),
    • model oraz marka jednostki pływającej,
    • wymiary i najważniejsze parametry jednostki pływającej,
    • materiał główny kadłuba,
    • rok produkcji i producent jednostki pływającej,
    • sygnał rozpoznawczy, tak zwany Call Sign, oraz morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeśli zostały one nadane,
    • maksymalna dopuszczalna ilość osób przebywających na pokładzie, jeśli wskazuje ją deklaracja zgodności CE albo inny dokument,
    • dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli te wartości określa deklaracja zgodności CE albo inny dokument wydany przez upoważnioną instytucję.

Potrzebujemy ponadto deklaracji zgodności CE jednostki pływającej i silnika, jeśli zostały wydane, oraz dokumentu, który zawiera zgodę właściciela sprzętu na uprawianie żeglugi przez armatora.

Z naszym wsparciem zaoszczędzisz czas i nerwy – pomożemy Ci sprawnie i bezproblemowo przejść procedurę rejestracji. Zapraszamy do nawiązania współpracy!

Zarezerwuj wizytę rejestracji pojazdu przez Internet lub telefon: +48 507 800 827