rejestracja pojazdu z zagranicy Gdańsk

Rejestracja samochodu nowego

Rejestracja samochodu nowego – nasze ABC

Rejestracja samochodu, zwłaszcza nowego może przysporzyć początkującym właścicielom auta sporo problemów. Nie jest to jednak proces specjalnie skomplikowany, jak by się na pierwszy rzut oka mogło wydawać.

Po zapoznaniu się z naszymi podpowiedziami, przy załatwianiu formalności z rejestracją samochodu nowego, z pewnością będzie dużo szybciej i prościej.

Rejestracja samochodu nowego: 4 główne kroki

 • Rejestracja pojazdu nowego opiera się na czterech zasadniczych krokach, czyli:
 • – Odebraniu kompletu dokumentów od dealera,
 • – Przygotowaniu niezbędnych dokumentów do rejestracji samochodu,
 • – Wizycie w miejscowym wydziale komunikacji,
 • – Odebraniu dokumentów rejestracyjnych.

Rejestracja samochodu nowego: Warto pamiętać

Chcąc zarejestrować nowy samochód nie tracąc czasu, nerwów i pieniędzy warto pamiętać, że każdy z 4 kroków opisanych wyżej wymaga konkretnych aktywności/dokumentów, o których warto wiedzieć.

Dokumenty, jakie powinien wydać dealer:

 • – Faktura VAT, umowa sprzedaży – dowód własności samochodu,
 • – Świadectwo homologacji (wyciąg),
 • – Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub potwierdzenie, że pojazd podlega obowiązkowi sieci zbierania pojazdów (jeśli nie ma na fakturze),
 • – Zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy – dla samochodów z UE/ dowód odprawy celnej przywozowej SAD z wysokością cła, akcyzy i VATu – dla samochodów spoza UE.

Dobre przygotowanie niezbędnych dokumentów do rejestracji wymaga:

 • Skopiowania dokumentów od dealera,
 • Wypełnienia wniosku o rejestrację pojazdu,
 • Ewentualne telefoniczne zarezerwowanie miejsca w kolejce w urzędzie komunikacji,
 • Uiszczenie stosownych opłat rejestracyjnych przelewem lub w kasie urzędu,
 • Ubezpieczenia samochodu najpóźniej w dniu rejestracji.

W samym urzędzie trzeba mieć przy sobie komplet dokumentów (łącznie z poświadczeniem uiszczenia opłat) oraz dowód osobisty lub inny potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. W przypadku więcej niż jednej osoby ujętej w procesie rejestracji pojazdu, łączy się z obecnością wszystkich współwłaścicieli samochodu, lub w przypadku osoby prawnej posiadania odpisu z KRS i ewentualnego stosownego upoważnienia do działania w ich imieniu w tym zakresie.

Rejestrując samochód nowy z urzędu powinniśmy otrzymać:

 • – Decyzję o czasowej rejestracji,
 • – Pozwolenie czasowe – ważne przez okres 30 dni,
 • – Tablice rejestracyjne tymczasowe,
 • – Nalepkę kontrolną.

Przed upływem 30 dni od wydania pozwolenia czasowego, konieczna jest ponowna wizyta w urzędzie, podczas której należy je zwrócić i przedstawić ważną polisę OC. Zaskutkuje to otrzymaniem decyzji o rejestracji pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego.

Rejestracja samochodu nowego: Co zrobić, aby zyskać?

Aby szybko zarejestrować nowy samochód wystarczy zgłosić się do nas, o ile oczywiście Państwo mieszkają w obrębie naszej działalności. Gwarantujemy, że po dostarczeniu przez Państwa niezbędnych dokumentów i podpisaniu pełnomocnictw, przeprowadzimy cały proces rejestracji samochodu nowego od początku do końca i na życzenie dostarczymy nowe tablice rejestracyjne pod wskazany adres.