auto sprowadzone z zagranicy na lawecie

Co przyszłym właścicielom aut niesie nowy rok? Już 1 stycznia 2016 roku powita ich zniesieniem opłaty recyklingowej

Spis treści


Rok 2016 przyniesie dość poważną zmianę na rynku motoryzacyjnym. Jeśli wierzyć statystykom kupna, nowe przepisy bezpośrednio poprawią los wielu przyszłych właścicieli aut – już od początku stycznia znika opłata recyklingowa. Odciąży to kieszenie osób sprowadzających samochody z zagranicy lub kupujących sprowadzone auto w komisie, ponieważ nie będą już obarczone poniesieniem opłaty rzędu 500 zł.
Dziś wyjaśniamy, co dokładnie się zmieni i dlaczego.

Skąd ta zmiana przepisów?

Zmiany w przepisach odnoszą się do unijnej dyrektywy z 2000 r., w której przedstawione zostały regulacje dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji. W ubiegłym roku Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do zgodności norm polskich w tym zakresie z normami europejskimi. Chodziło przede wszystkim o organizację wycofywania z eksploatacji zużytych pojazdów i ich recyklingu. W myśl nowych przepisów stacje demontażu nie będą już pobierały opłat za usługę od właścicieli samochodów zarejestrowanych nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach UE.

Ile mniej zapłacimy za sprowadzone auto?

Zmiany w przepisach zakładają zwolnienie z opłaty recyklingowej (dziś wynosi ona 500 zł) każdego sprowadzanego do Polski pojazdu, o ile został on zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym. Konsumenci lustrujący rynek samochodów używanych z pewnością przyjmą tę zmianę z radością. Oznacza to, że wycofane z eksploatacji auta, o ile zarejestrowano je na wspomnianym wcześniej obszarze UE i EOG, indywidualni konsumenci oddadzą do stacji demontażu, nie ponosząc żadnych kosztów.

Gorzej dla przedsiębiorców zajmujących się sprowadzanymi autami

Zmiany w prawie dotyczyć też będą właścicieli komisów i generalnie importerów. Ci sprowadzający do kraju ponad 1000 pojazdów rocznie zobowiązani zostaną do prowadzania i utrzymania co najmniej 3 stacji demontażu w każdym z województw. Łatwo obliczyć, że tacy przedsiębiorcy utrzymywać będą musieli sieć 48 punktów recyklingu w na terenie całego kraju.

Dodatkowe opłaty – w postaci kar w przypadku niespełnienia obowiązujących norm – poniosą też ci, którzy prowadzą stacje demontażu. Wynoszą one dokładnie: 0.05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów w sytuacji, kiedy do spełnienia normy brakuje mniej niż 5%; stawka wzrośnie do 0.1 zł, gdy do wypełnienia normy zabraknie więcej niż 5%.

Zainicjowane przez UE zmiany wpłyną z pewnością pobudzająco na rynek sprowadzanych aut. Życzymy tym, którzy się na takie samochody w tym roku zdecydują, pomyślnego rejestrowania aut i komfortowego ich użytkowania. A nam wszystkim w rozpoczętym właśnie roku – szerokich dróg i odległych horyzontów.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie zmiany w przepisach wprowadza nowy rok dla przyszłych właścicieli aut?

1 stycznia 2016 roku zniesiono opłatę recyklingową dla samochodów sprowadzanych z krajów UE i EOG, co oznacza oszczędność 500 zł dla kupujących.

Skąd wynika zmiana przepisów dotyczących opłaty recyklingowej?

Zmiana wynika z unijnej dyrektywy z 2000 r., która wymagała dostosowania polskich przepisów do norm europejskich dotyczących recyklingu pojazdów.

Jakie korzyści przynosi zniesienie opłaty recyklingowej dla konsumentów?

Konsumenci sprowadzający auta z UE i EOG nie muszą płacić 500 zł opłaty recyklingowej, co obniża koszty zakupu używanych samochodów.

Jakie dodatkowe obowiązki nałożono na przedsiębiorców sprowadzających auta?

Przedsiębiorcy sprowadzający ponad 1000 pojazdów rocznie muszą prowadzić co najmniej 3 stacje demontażu w każdym województwie oraz mogą być obciążeni karami za niespełnienie norm recyklingowych.

Jakie są konsekwencje niespełnienia norm recyklingowych przez stacje demontażu?

Stacje demontażu, które nie spełnią norm, mogą być obciążone karami w wysokości 0.05 zł za każdy brakujący kilogram odpadów do spełnienia normy, a gdy brakuje więcej niż 5%, kara wynosi 0.1 zł za kilogram.

Oceń stronę

Ostatnie wpisy

zmiany w rejestracji pojazdów

ISTOTNE ZMIANY W REJESTRACJI POJAZDÓW OD STYCZNIA 2024 ROKU

Pojazd sprowadzony z Holandii

Polskie Tablice, Holenderski Samochód: Jak Sprowadzić i Zarejestrować Pojazd z Holandii

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów w 2024 roku

kolory tablic rejestracyjnych

Co oznaczają kolory tablic rejestracyjnych?

Rejestracja auta starego Gdańsk

Rejestracja samochodu bez wychodzenia z domu

keyboard_arrow_up