Tablice niezbędne przy rejestracji pojazdu

Kradzież tablic rejestracyjnych – co zrobić?

Co zrobić w razie kradzieży tablic rejestracyjnych? – nasz mini poradnik

Kradzież/zgubienie tablic rejestracyjnych w samochodzie, czy innym pojeździe może przydarzyć się każdemu kierowcy. Zwykle w takiej sytuacji trudno o spokój i nie zawsze wiadomo, jak się zachować. Poniżej kilka przydatnych wskazówek od naszych fachowców.

W razie kradzieży tablic rejestracyjnych: Po pierwsze, zachowaj spokój

Jak w każdej sytuacji trudnej, tak i tu w momencie odkrycia, że z naszego samochodu zniknęły tablice rejestracyjne, trzeba starać się zachować spokój.

W razie kradzieży tablic rejestracyjnych: Po drugie, zgłoś to

Zgłoszenie tego faktu na Policję jest niezbędne z wielu powodów. Głównym jest to, że im szybciej to się stanie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś je nieuczciwie wykorzysta, przykładowo do kradzieży paliwa, czy ukrycia dowodów przestępstwa.

W razie kradzieży tablic rejestracyjnych: Po trzecie, idź do Wydziału Komunikacji

Odwiedzenie miejscowego Wydziału Komunikacji po odkryciu faktu kradzieży/zgubienia tablic rejestracyjnych samochodu jest niezbędny, ponieważ potrzebujesz ich wtórnika, który Urząd zamawia u producenta.

Ważne, aby mieć ze sobą skompletowane dokumenty:

  • Wniosek właściciela samochodu o wydanie wtórnika we współwłasności z podpisem wszystkich współwłaścicieli,
  • – Oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu tablic, w przypadku kradzieży dodatkowo zaświadczenie wydane przez Policję,
  • – Dowód rejestracyjny pojazdu,
  • – Karta pojazdu – o ile była wydana,
  • – Pozostała tablica rejestracyjna – jeśli skradziono/zgubiono tylko jedną,
  • – Dowód osobisty/inny dokument ze zdjęciem,
  • – Potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty,
  • – Aktualny odpis z KRS – jeśli właścicielem pojazdu jest firma.

Przy odbiorze tablicy/tablic rejestracyjnych z Urzędu potrzebne będą:

  • – Potrzebna ważna polisa OC,
  • – Dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

W razie kradzieży tablic rejestracyjnych: Po czwarte, w wątpliwościach, zgłoś się do nas

W przypadku kradzieży/zgubienia tablic rejestracyjnych Twojego samochodu na Pomorzu, możesz zgłosić się do nas. Nasi eksperci pomogą Ci szybko dostać nowe tablice.