Podatek od zarejestrowanego pojazdu Gdańsk

Opłacenie podatku PCC-3

Co trzeba zrobić!? Jeśli samochód został kupiony od osoby prywatnej (spisano umowę kupna-sprzedaży), trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej. W tym celu należy wypełnić formularz PCC-3 i uiścić przewidzianą przepisami kwotę.

Termin: do 14 dni od daty widniejącej na umowie kupna sprzedaży.

Koszt: 2 procent od wartości pojazdu.

Warto wiedzieć: Podatku nie trzeba płacić jeśli wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000zł. Gdy urzędnik uzna, że cena wpisana w umowie jest zbyt niska w stosunku do rynkowej wartości auta, może ją zakwestionować. Kupujący ma prawo do odwołania się od tej decyzji. Wówczas należy przedstawić opinie od rzeczoznawcy, który ustali wartość rzeczywistą pojazdu.