Tłumacz przysięgły podczas pracy Gdańsk

Tłumacz przysięgły a zwykłe tłumaczenie – różnice

Spis treści


Kiedy otrzymujemy pismo czy dokument w języku, którym nie potrafimy się posługiwać, jesteśmy zmuszeni do skorzystania z pomocy specjalisty. Przeczytaj, jaka dokładnie istnieje różnica pomiędzy zwykłym tłumaczeniem a usługą tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły to tak naprawdę zawód zaufania publicznego. Aby być uprawnionym do wykonywania tego zawodu należy znajdować się na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości. Dlaczego jednak ceny tłumaczeń tak bardzo się od siebie różnią?

Pieczęć tłumacza przysięgłego

Pierwszą podstawową różnicą pomiędzy zwykłym tłumaczeniem a ofertą tłumaczenia przysięgłego jest odpowiedzialność za wykonaną pracę. Zwykłe tłumaczenie, wykonane przez osobę znającą język, ale nie posiadającą do tego oficjalnych uprawnień, nie daje zlecającemu żadnego prawa do odszkodowania. Tłumacz przysięgły bierze pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę i jeśli Klient w wyniku jego błędu poniesie straty, ma wtedy możliwość ubiegać się o odszkodowanie.

Ponadto, tłumaczenie przysięgłe jest zawsze potwierdzone na piśmie oraz opieczętowane przez wykonującego je tłumacza. Pieczęć jest dowodem jego odpowiedzialności i utrzymania statusu oraz ważności tłumaczonego dokumentu. Powinno się na niej znajdować imię i nazwisko tłumacza oraz język, do którego tłumaczeń posiada on uprawnienia.

Kiedy musisz skorzystać z tłumacza przysięgłego

Przykłady sytuacji, w których nie ma innego rozwiązania i należy skorzystać z profesjonalnej usługi tłumacza przysięgłego to m.in.:

  • dokumenty potrzebne do zatrudnienia,
  • dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu,
  • wyroki sądowe,
  • certyfikaty,
  • świadectwa szkolne,
  • zaświadczenia,
  • pełnomocnictwa,
  • zaświadczenia dotyczące stanu cywilnego.

I wszystkie inne, które wymagane są do weryfikacji lub złożenia w urzędzie lub banku. Przysięgłe tłumaczenie dokumentów gwarantuje utrzymanie mocy prawnej przekładanego dokumentu.

Tłumacz przysięgły dokumentów samochodowych Gdańśk

Kiedy jednak mamy do przetłumaczenia cokolwiek innego, co pozostaje jedynie dla naszego użytku (bądź np. użytku wewnętrznego w firmie), nie musimy korzystać z certyfikowanego tłumacza. Może to być książka, strona internetowa, czy zwykły artykuł prasowy, który chcesz wykorzystać np. jako materiały szkoleniowe. Tracimy jednak wtedy możliwość starania się o odszkodowanie, jeśli tłumaczenie zawierać będzie błędy, które spowodują dla nas negatywne konsekwencje.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym

Aby móc używać tytułu tłumacza przysięgłego należy spełnić kilka warunków. Oprócz tych oczywistych, jak posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, znajomości języka polskiego czy pełnej zdolności do czynności prawnych, należy również ukończyć studia wyższe i zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Warto zaznaczyć, że wskazane różnice mają aspekt stricte prawny. W formie merytorycznej tłumaczenie wykonane przez osobę świetnie znającą język obcy może być równie rzetelne jako to, zrobione przez specjalistę.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie są różnice między tłumaczeniem przysięgłym a zwykłym?

Tłumaczenie przysięgłe jest opieczętowane i podpisane przez tłumacza przysięgłego, który bierze odpowiedzialność za jego dokładność. Zwykłe tłumaczenie nie ma takiego statusu prawnego i nie jest obarczone taką odpowiedzialnością.

Kiedy należy skorzystać z tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów urzędowych, sądowych, certyfikatów, zaświadczeń oraz innych dokumentów wymagających mocy prawnej.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy posiadać obywatelstwo UE, pełną zdolność do czynności prawnych, ukończone studia wyższe oraz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Czy zwykłe tłumaczenie może być równie dokładne jak przysięgłe?

Pod względem merytorycznym, zwykłe tłumaczenie wykonane przez osobę dobrze znającą język może być równie dokładne, jednak nie posiada mocy prawnej tłumaczenia przysięgłego.

Czy tłumaczenie przysięgłe jest zawsze droższe od zwykłego?

Tak, tłumaczenie przysięgłe jest zazwyczaj droższe ze względu na jego status prawny i odpowiedzialność, którą ponosi tłumacz przysięgły.

Oceń stronę

Ostatnie wpisy

zmiany w rejestracji pojazdów

ISTOTNE ZMIANY W REJESTRACJI POJAZDÓW OD STYCZNIA 2024 ROKU

Pojazd sprowadzony z Holandii

Polskie Tablice, Holenderski Samochód: Jak Sprowadzić i Zarejestrować Pojazd z Holandii

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów w 2024 roku

kolory tablic rejestracyjnych

Co oznaczają kolory tablic rejestracyjnych?

Rejestracja auta starego Gdańsk

Rejestracja samochodu bez wychodzenia z domu

keyboard_arrow_up