Wtórnik do rejestracji pojazdu

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Spis treści


Jak otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego w razie jego kradzieży bądź zniszczenia lub braku miejsca na wpisy?

Kiedy mamy świeżo zarejestrowany samochód i nasz dowód rejestracyjny jest bezpieczny, zwykle się nad tym nie zastanawiamy, gorzej, kiedy z tym ważnym dokumentem stanie się coś złego. Oto najczęstsze sytuacje kłopotliwe, kiedy potrzebujemy tak zwanego wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu, z podpowiedzią, co wówczas należy zrobić.

Chcę otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego, bo pierwszy został skradziony

Kiedy potrzebujemy wtórnika dowodu, bo pierwszy został skradziony przed wizytą w Urzędzie Komunikacji musimy przygotować następujące dokumenty:

 • Wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, w przypadku współwłasności wymagany będzie podpis wszystkich współwłaścicieli,
 • – Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego pod odpowiedzialnością karną,
 • – Kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • – Wyciąg z rejestru stacji kontroli pojazdów, gdzie odbyło się ostatnie badanie, z datą następnego badania,
 • – Tablice rejestracyjne,
 • – Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, (w przypadku samochodów firmowych – aktualny wyciąg z KRS),
 • – Potwierdzenie wniesienia opłaty.

Po ich przedstawieniu zostanie wydane czasowe pozwolenie na poruszanie się pojazdem, po czym po upływie 30 dni – nowy dowód rejestracyjny.

Zgłaszając się po jego odbiór trzeba okazać dokument potwierdzający tożsamość – ze zdjęciem i aktualną polisę OC.

Chcę otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego, bo dotychczasowy mi się zniszczył

W momencie, gdy dowód rejestracyjny ulegnie zniszczeniu i potrzebujemy wtórnika, aby procedura przebiegła bez zbędnej zwłoki, warto przygotować sobie przed udaniem się do Urzędu następujące dokumenty:

 • Wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, przy współwłasności wymagany będzie podpis wszystkich współwłaścicieli,
 • – Dowód rejestracyjny,
 • – Tablice rejestracyjne,
 • – Kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • – Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • – Potwierdzenie dokonania stosownej opłaty,
 • – Dowód osobisty/ inny dokument ze zdjęciem, (w przypadku samochodów firmowych – aktualny wyciąg z KRS).

Najpierw otrzymamy czasowe pozwolenie na poruszanie się pojazdem, dopiero później (po 30 dniach) – nowy dowód rejestracyjny.

Odbierając nowy dowód rejestracyjny musimy mieć ze sobą potwierdzający tożsamość dowód osobisty lub inny dokument (ze zdjęciem) oraz aktualną polisę OC.

Chcę otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego, bo brak już miejsca na wpisy

Gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu brakuje już miejsca na wpisy i pieczęcie, wydanie wtórnika nie jest automatyczne. Jego wydanie odbywa się na wniosek właściciela/właścicieli pojazdu.

 • Wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, w przypadku współwłasności wymagany będzie podpis wszystkich współwłaścicieli,
 • – Dowód rejestracyjny,
 • – Kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • – Tablice rejestracyjne,
 • – Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • – Potwierdzenie wniesienia opłaty za wtórnik,
 • – Dokument potwierdzający tożsamość – dowód lub inny ze zdjęciem, (w przypadku samochodów firmowych – aktualny wyciąg z KRS).

Tu podobnie, jak w przypadku wydania wtórników dowodu rejestracyjnego z innych powodów, od razu otrzymamy czasowe pozwolenie na poruszanie się pojazdem, a po 30 dniach nowy dowód rejestracyjny.

Odbierając go w Urzędzie musimy mieć przy sobie jakiś dokument ze zdjęciem do potwierdzenia tożsamości i ważną polisę OC.

Dodatkowo, warto wiedzieć, że aby dokonać wymiany nalepki kontrolnej/ znaków legalizacyjnych tablicy rejestracyjnej, trzeba przejść przez taką samą procedurę, jaka obowiązuje przy wydaniu wtórnika tablic rejestracyjnych, z tą różnicą, że nie trzeba przynosić do Urzędu tablic rejestracyjnych pojazdu.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku kradzieży?

Aby uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku kradzieży, należy przygotować wniosek właściciela o wydanie wtórnika, oświadczenie o utracie dowodu, kartę pojazdu (jeśli została wydana), wyciąg z rejestru stacji kontroli pojazdów, tablice rejestracyjne, dowód osobisty oraz potwierdzenie opłaty.

Co zrobić, gdy dowód rejestracyjny ulegnie zniszczeniu?

W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego, aby uzyskać wtórnik, należy przygotować wniosek właściciela, zniszczony dowód, tablice rejestracyjne, kartę pojazdu (jeśli została wydana), zaświadczenie o badaniu technicznym, potwierdzenie opłaty oraz dowód osobisty.

Jakie kroki należy podjąć, gdy brak miejsca na wpisy w dowodzie rejestracyjnym?

Jeśli brakuje miejsca na wpisy w dowodzie rejestracyjnym, wymagane jest złożenie wniosku o wydanie wtórnika, dostarczenie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, zaświadczenia o badaniu technicznym, potwierdzenia opłaty oraz dokumentu tożsamości.

Czy wymiana nalepki kontrolnej wymaga takich samych dokumentów jak wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych?

Tak, wymiana nalepki kontrolnej i znaków legalizacyjnych tablic rejestracyjnych wymaga takich samych dokumentów jak przy wydaniu wtórnika tablic, z wyjątkiem konieczności przyniesienia samych tablic do Urzędu.

Jakie są procedury odbioru nowego dowodu rejestracyjnego?

Odbierając nowy dowód rejestracyjny, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem oraz aktualną polisę OC.

Oceń stronę

Ostatnie wpisy

zmiany w rejestracji pojazdów

ISTOTNE ZMIANY W REJESTRACJI POJAZDÓW OD STYCZNIA 2024 ROKU

Pojazd sprowadzony z Holandii

Polskie Tablice, Holenderski Samochód: Jak Sprowadzić i Zarejestrować Pojazd z Holandii

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów w 2024 roku

kolory tablic rejestracyjnych

Co oznaczają kolory tablic rejestracyjnych?

Rejestracja auta starego Gdańsk

Rejestracja samochodu bez wychodzenia z domu

keyboard_arrow_up