Podpisanie polisy OC przy rejestracji pojazdu Gdańsk

Zmiana lub kontynuacja polisy OC

Co trzeba zrobić !? Po zakupie pojazdu można korzystać z ubezpieczenia OC dotychczasowego właściciela (o ile nie zostało wypowiedziane) do końca okresu na jakie zostało zawarte. Jeśli jednak chce się zawrzeć swoje ubezpieczenie w innej firmie, należy wypowiedzieć dotychczasową umowę (osobiście lub listem poleconym) i zawrzeć nową.
Warto wiedzieć: W przypadku polis wykupionych od 11 lutego 2012r., datą wypowiedzenia OC jest data ze stempla pocztowego. Dla umów zawartych wcześniej liczy się data wpłynięcia pisma do ubezpieczyciela.