Podpisanie polisy OC przy rejestracji pojazdu Gdańsk

Zmiana lub kontynuacja polisy OC

Spis treści


Co trzeba zrobić !? Po zakupie pojazdu można korzystać z ubezpieczenia OC dotychczasowego właściciela (o ile nie zostało wypowiedziane) do końca okresu na jakie zostało zawarte. Jeśli jednak chce się zawrzeć swoje ubezpieczenie w innej firmie, należy wypowiedzieć dotychczasową umowę (osobiście lub listem poleconym) i zawrzeć nową.
Warto wiedzieć: W przypadku polis wykupionych od 11 lutego 2012r., datą wypowiedzenia OC jest data ze stempla pocztowego. Dla umów zawartych wcześniej liczy się data wpłynięcia pisma do ubezpieczyciela.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić zmianę polisy OC?

Aby zgłosić zmianę polisy OC, należy skontaktować się z ubezpieczycielem, wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy i dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny pojazdu i aktualną polisę OC.

Czy mogę kontynuować polisę OC poprzedniego właściciela pojazdu?

Tak, można kontynuować polisę OC poprzedniego właściciela, ale konieczne jest poinformowanie ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki.

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany polisy OC?

Do zmiany polisy OC potrzebne są: dowód rejestracyjny pojazdu, aktualna polisa OC, dokument tożsamości właściciela oraz ewentualne dodatkowe dokumenty wymagane przez ubezpieczyciela.

Co zrobić w przypadku zmiany adresu zamieszkania?

W przypadku zmiany adresu zamieszkania należy niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela o nowym adresie. Może to wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia zmiany właściciela pojazdu?

Niezgłoszenie zmiany właściciela pojazdu może skutkować nieważnością polisy OC oraz koniecznością opłacenia składki przez poprzedniego właściciela. Nowy właściciel może być zobowiązany do zawarcia nowej polisy.

Oceń stronę

Ostatnie wpisy

zmiany w rejestracji pojazdów

ISTOTNE ZMIANY W REJESTRACJI POJAZDÓW OD STYCZNIA 2024 ROKU

Pojazd sprowadzony z Holandii

Polskie Tablice, Holenderski Samochód: Jak Sprowadzić i Zarejestrować Pojazd z Holandii

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów w 2024 roku

kolory tablic rejestracyjnych

Co oznaczają kolory tablic rejestracyjnych?

Rejestracja auta starego Gdańsk

Rejestracja samochodu bez wychodzenia z domu

keyboard_arrow_up